Triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 7104
Sáng ngày 8/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm (VTVL) trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ quý I năm 2019, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng hệ thống VTVL cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng danh mục VTVL đối với các cơ quan, tổ chức hành chính là 840 vị trí; cơ quan thuộc Chính phủ 31 vị trí; đơn vị sự nghiệp công lập 559 vị trí; cán bộ, công chức cấp xã 17 vị trí. Chính phủ đặt ra mục tiêu, từ nay đến hết tháng 3/2024 hoàn thành việc xây dựng Đề án và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL.

Từ tháng 4/2024 trở đi sẽ tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy định và điều chỉnh kịp thời VTVL, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước; đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo VTVL gắn với kết quả sản phẩm đầu ra.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình xây dựng VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập như: hạn chế trong triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế; chưa có hướng dẫn cụ thể về cách đánh mã VTVL để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện; khó khăn trong việc xác định biên chế công chức, biên chế viên chức gắn với VTVL,…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng, quản lý VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải quyết tâm thực hiện việc xây dựng, quản lý VTVL, trong đó người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp nội dung này; phấn đấu đạt chất lượng cao nhất, đảm bảo những nguyên tắc chung, có sự linh hoạt, không cầu toàn nhưng cũng không chủ quan, hời hợt.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Nội vụ quán xuyến công việc, đôn đốc thực hiện và báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo những vấn đề theo thẩm quyền và phối hợp tốt với Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị báo cáo gửi Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu việc phê duyệt tất cả các Đề án VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải kết thúc trước ngày 31/3/2024.

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image