Kế hoạch số: 59/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTG ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 9077
Xem chi tiết tại đây
7 người đã bình chọn