Thông báo tuyển dụng nhân sự cho Ban Quản lý dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh (CSAT Trà Vinh)
Lượt xem: 463
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...