Thông báo về tài liệu ôn tập phần Kiến thức chung, phần Ngoại ngữ (tiếng Anh) của các phần thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 329

Thông báo - Xem chi tiết: tại đây

Đề cương Kiến thức chung vòng 1 - Xem chi tiết: tại đây

Đề cương môn Ngoại ngữ vòng 1 - Xem chi tiết: tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...