Tăng cường quản lý bãi chứa bùn, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 2583
0:00 / 0:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện vừa ký ban hành Công văn số 1813/UBND-NN về việc tăng cường quản lý bãi chứa bùn, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Hiện trường vụ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Châu Thành (Ảnh: Hồ Giang)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản sau khi cấp phép trên địa bàn tỉnh, nhất là việc thực hiện các yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản sau khi kết thúc khai thác theo quy định của pháp luật.

Kịp thời báo cáo, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, không phép phức tạp trên địa bàn quản lý. Hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản và nghiêm túc thực hiện việc lắp đặt camera giám sát, lưu trữ thông tin, số liệu liên quan theo quy định.

Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép hoặc không có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp điều tra, đấu tranh, phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực giáp ranh với các tỉnh lân cận.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, bảo kê, bao che cho các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

UBND cấp huyện triển khai thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ. Theo dõi sát tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không phép; đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản trái phép, không phép trên địa bàn quản lý.

Song song đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản, vận động Nhân dân không tham gia khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trái phép. Phối hợp giám sát việc khai thác khoáng sản, kịp thời thông tin đến chính quyền địa phương để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh tăng cường kiểm tra việc chấm dứt hoạt động khai thác, di chuyển tài sản ra khỏi bãi chứa bùn và thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường, san gạt hoàn trả lại mặt bằng tại các bãi chứa bùn. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu (cát, đất) tại bãi chứa bùn K5, đề nghị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ khai thác và tăng cường tưới ẩm, hạn chế đến mức tối thiểu phát sinh bụi bay ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh.

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thuế, phí, lệ phí khác có liên quan theo quy định. Có biện pháp xử lý, thu hồi nợ đọng nghĩa vụ tài chính đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản chậm nộp theo quy định.

Các sở, ngành tỉnh có liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image