Trà Vinh tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
Lượt xem: 3433
0:00 / 0:00
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện vừa ký ban hành Công văn số 1536/UBND-NN về việc tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Anh-tin-bai

Cảnh sát đường thủy kiểm tra phương tiện khai thác khoáng sản trái phép (Ảnh: Phạm Hơn)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong thuê đất hoạt động khoáng sản, kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện thủ tục thuê đất, đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản, đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường đối với các dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; xử lý các tồn tại, vi phạm theo quy định. Tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản; rà soát, quản lý, bảo vệ các nguồn nước khoáng trên địa bàn tỉnh.

Bổ sung vào “Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản” của tỉnh nội dung về công tác quản lý, giám sát và các vấn đề có liên quan trong khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm, hằng năm gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh các vấn đề phát sinh có liên quan để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Các sở, ngành tỉnh có liên quan và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image