Chuyển đổi số - Cách làm mới để tạo đột phá phát triển
Lượt xem: 613
Chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại. Với việc thực hiện chuyển đổi số, Trà Vinh sẽ có nhiều đột phá trong phát triển. Đó là nhận định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tại Hội nghị chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh năm 2023 diễn ra vào sáng ngày 27/10. 

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị còn có ông Đồng Hải Hà, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP.HCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, từng bước đạt được một số kết quả khả quan. Chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh xếp hạng 25/63 tỉnh thành. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index) năm 2022 xếp hạng 21 cả nước.

Nhiều nền tảng số quốc gia đã được kết nối; nhiều nền tảng số dùng chung đã hoàn thành như: nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung, thanh toán trực tuyến, nền tảng công dân số... Trung tâm dữ liệu của tỉnh hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn thông tin.

Nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ, phục vụ người dân, doanh nghiệp được tập trung triển khai đồng bộ đến tận cơ sở. Sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong khai thác các nền tảng số chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn.

Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại không gian triển lãm của hội nghị

Tuy nhiên, công tác chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Hầu hết các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực còn hoạt động độc lập, chưa tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu. Một số cơ quan, đơn vị chưa tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ hoạt động nội bộ.

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Số hồ sơ nộp qua hình thức trực tuyến đạt 36,3%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 1,22%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính đạt khoảng 31,9%... Số doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số chưa cao (chỉ đạt 25,6%).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận về giải pháp Tối ưu hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh dựa trên dữ liệu số; Chuyển đổi số cơ quan Đảng, Nhà nước trên nền tảng Đảm bảo an toàn thông tin, Bản đồ số, trợ lý ảo...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương đẩy mạnh hoạt động truyền thông về chuyển đổi số; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức; phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong đổi mới lề lối, phương thức làm việc theo hướng làm việc trên môi trường số. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu chỉ đạo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng; cung cấp dịch vụ hạ tầng băng rộng chất lượng cao, đẩy nhanh triển khai cung cấp dịch vụ mạng 5G. Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi số, đảm bảo mục tiêu trên 90% doanh nghiệp được tiếp cận các nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp.

Phương An