Sơ kết 2 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Lượt xem: 6188
Chiều ngày 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
Anh-tin-bai

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Cùng dự tại điểm cầu chính, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 cùng lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh có liên quan.

Trong 2 năm 2022 và 2023, với sự chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt và sự sáng tạo, bản lĩnh trong tổ chức thực hiện, các mục tiêu cơ bản của Đề án 06 cơ bản đã đạt được những kết quả khả quan.

Đến nay, đã hoàn thành 67/77 nhiệm vụ theo lộ trình của Đề án 06 và 200/216 nhiệm vụ thuộc các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Có 38/53 DVC thiết yếu liên quan đến người dân đã được cung cấp trên Cổng  dịch vụ công (DVC) quốc gia, trong đó, có 36 DVC được thực hiện toàn trình. Việc thực hiện các DVC thiết yếu hằng năm đã tiết kiệm cho Nhà nước hơn 2.500 tỷ đồng…

Cùng với đó, đã rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa được 528/1.086 thủ tục hành chính, đạt 49%. Có hơn 6,8 triệu tài khoản đăng ký, hơn 119 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, hơn 29 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng DVC quốc gia. Bộ Công an đã cấp trên 70,2 triệu tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) cho người dân và hoàn thành cấp hơn 84,7 triệu căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

Tại Trà Vinh, trong 2 năm thực hiện Đề án 06, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh và Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo đó, Công an toàn tỉnh đã tập trung lực lượng thực hiện chiến dịch tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD, ĐDĐT cho công dân và phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan làm sạch dữ liệu thông tin dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đến 30/11/2023, toàn tỉnh đã thu nhận được 1.048.333 hồ sơ CCCD; có 568.639 tài khoản ĐDĐT được cấp và đã kích hoạt được 472.655 tài khoản.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra một số giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Công an đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 thời gian qua.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành địa phương phải quyết liệt hơn nữa để phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, đạt tiến độ đề ra. Ngoài ra, yêu cầu các địa phương cần sớm triển khai chi trả chế độ an sinh xã hội cho các đối tượng không dùng tiền mặt. Nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 còn chậm so với tiến độ và đẩy mạnh việc miễn, giảm phí và lệ phí cho người dân khi sử dụng DVC trực tuyến. Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của người dân đối với Đề án 06…

Quốc Bình