Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các tác động của hiện tượng El Nino
Lượt xem: 9509
Để chủ động phòng, chống nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có thể xảy ra do những tác động của hiện tượng El Nino, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện gửi các các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ.
 

 

Bản đồ dự báo phân bố độ mặn cao nhất từ 01-10/6/2023 tại ĐBSCL

(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và các văn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để các cấp, các ngành và nhân dân biết, chủ động ứng phó.

 Khẩn trương tham mưu, đề xuất xây dựng Kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn giai đoạn 2023-2025. Chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, hoàn thành và vận hành các trạm cấp nước, thực hiện các giải pháp nâng cấp, mở rộng tuyến ống tại các công trình cấp nước, kiểm soát xâm nhập mặn vào nguồn nước thô, đảm bảo chất lượng và đủ nước cung cấp cho người dân trong trường hợp xảy ra hạn, mặn.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn và mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình nguồn nước, thông báo kịp thời đến các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan và nhân dân biết.

Phối hợp, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. xây dựng lịch thời vụ, cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp với từng khu vực để thuận tiện cho việc phân phối, điều tiết nước. Đối với những khu vực có nguy cơ nguồn nước không đủ cung cấp cho cả vụ cần phải điều chỉnh lịch xuống giống để tránh thời điểm hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt, giảm thiểu tối đa thiệt hại do tác động của hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc, ứng dụng khoa học công nghệ, các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đối với cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản.

Triển khai thực hiện kế hoạch duy tu, sửa chữa, nâng cấp đê điều đúng theo tiến độ; thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh, mương; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình thủy lợi và có phương án vận hành các công trình thủy lợi để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, nhất là ở các vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí từ ngân sách và huy động các nguồn hợp pháp khác để tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp tình hình nguồn nước, ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, các hoạt động ứng phó và thiệt hại (nếu có) về UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Thủy lợi) và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân về diễn biến của thời tiết, nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn để nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm; đồng thời, vận động người dân tuân thủ lịch thời vụ cũng như những khuyến cáo của ngành chức năng, chủ động áp dụng các biện pháp trữ nước ngọt, tưới tiết kiệm nước trong sản xuất.

Triển khai thực hiện các giải pháp để trữ nước, ngăn mặn, cung cấp nước bảo vệ sản xuất và dân sinh trên địa bản quản lý, nhất là không để thiếu nước cho sinh hoạt làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống của người dân. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn quản lý.

Theo dõi, cập nhật thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, thiên tai, thông tin rộng rãi đến người dân biết để chủ động ứng phó; rà soát các khu vực có nguy cơ bị xâm nhập mặn, thiếu hụt nguồn nước, thực hiện giải pháp cân đối, điều chỉnh kế hoạch cấp nước và khuyến cáo sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm tới từng hộ dân.

Căn cứ vào tình hình thực tế về nguồn nước và khả năng cấp nước trên địa bàn, xây dựng kế hoạch sản xuất lúa linh hoạt về thời vụ, sử dụng các giống cây ngắn ngày, xuống giống đồng loạt, tập trung theo từng vùng, từng cánh đồng, lưu ý chỉ bố trí những khu vực có nước ngọt đủ 3 tháng hoặc tối thiểu 2,5 tháng để đảm bảo đủ nước ngọt ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đồng, trỗ, chín sữa. Rà soát, khoanh vùng cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn; chủ động tích trữ nước ngọt, bảo đảm đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu, tránh ảnh hưởng đến cây trồng trong thời gian bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình nguồn nước và dòng chảy trên các sông chính trên địa tỉnh đến các đơn vị có liên quan phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế chủ động kiểm tra, giám sát và xây dựng kế hoạch bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng trong trường hợp xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước, nắng nóng, xâm nhập mặn, không để bùng phát dịch bệnh do ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, nắng nóng kéo dài, nhất là các bệnh xảy ra ở người già và trẻ em.

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện, nước, các tác động của hiện tượng El Nino để nâng cao nhận thức của các cấp, từng ngành, các tổ chức, đơn vị và người dân trong công tác phòng, chống nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh đối với các loại hình thiên tai. Đồng thời, tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin các bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn đến các cơ quan có liên quan và địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh xây dựng kế hoạch, phương án cấp nước của đơn vị, kiểm soát xâm nhập mặn vào nguồn nước thô, đảm bảo nguồn nước cấp phục vụ sinh hoạt của người dân, nhất là các khu vực đô thị vùng ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn.

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh tăng cường công tác kiểm tra, vận hành hệ thống cống đầu mối để chủ động điều tiết nguồn nước, bảo vệ sản xuất của người dân khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, vận hành cống Vũng Liêm trong điều tiết nguồn nước phù hợp theo từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, phải tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các công trình đê, kè, các công trình thủy lợi cấp 1, cấp 2 bị hư hỏng, xuống cấp do đơn vị quản lý.

Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các dự án, công trình theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan, trong đó ưu tiên nguồn vốn thực hiện các công trình thủy lợi, cấp nước sạch phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các giải pháp kỹ thuật phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; tích cực vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn trong sản xuất theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

Phương An

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image