Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 10292
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về đầu tư công năm 2024 thực hiện nhiệm vụ “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
 

 

Bác sĩ của Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh khám tổng quát và tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bé (Ảnh: Minh Liềng)

Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể là: Hạ xuống mức thấp các thể thiếu dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh; cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp như: Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện Chương trình, củng cố, xây dựng mạng lưới chuyên trách thực hiện công tác dinh dưỡng chung cho các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia dinh dưỡng và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác truyền thông tại cộng đồng về bổ sung vi chất dinh dưỡng cho các đối tượng là trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, trẻ dưới 16 tuổi; truyền thông các hoạt động xây dựng bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng và tăng cường hoạt động thể lực tại trường mầm non và tiểu học.

Đồng thời, truyền thông các hoạt động xây dựng bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng và tăng cường hoạt động thể lực tại trường mầm non và tiểu học; cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tổ chức các cuộc điều tra, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi, khám sàng lọc phát hiện trẻ từ 0 đến 72 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính nhằm quản lý và điều trị kịp thời; kiểm tra, giám sát và hỗ trợ chuyên môn (các hoạt động dinh dưỡng trong Chương trình) cho tuyến cơ sở.

UBND tỉnh giao Sở Y tế xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh năm 2024; sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy định.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp kinh phí, theo dõi hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” của Kế hoạch này.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trong trường học.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Y tế tổ chức thực hiện tốt các hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” trên địa bàn.

Ngân Linh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image