Hơn 260,3 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 3788
0:00 / 0:00
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
anh tin bai

Người có uy tín phát huy vai trò hỗ trợ chính quyền địa phương tuyên truyền và vận động người dân (Ảnh: Mộng Tuyền)

Kế hoạch nêu rõ kết quả triển khai chương trình năm 2023, tỉnh đã thực hiện 9/10 dự án và 10/14 tiểu dự án, với tổng kinh phí được phân bổ khoảng 452 tỷ đồng và đạt được một số chỉ tiêu như: các huyện, thành phố đã hỗ trợ cho 34/50 hộ về đất ở; 767/795 hộ về nhà ở; chuyển đổi nghề cho 261/323 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 121/157 hộ; đầu tư mới 3 công trình nước sinh hoạt tập trung. Đầu tư nâng cấp 8 trường phổ thông dân tộc nội trú, xây mới 1 chợ, nâng cấp 8 chợ trong vùng đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức 80 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và 60 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong đồng bào DTTS; nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa 33,91 km đường giao thông; có 15/15 xã khu vực III hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, đạt 100%, vượt chỉ tiêu giai đoạn 2021 – 2025 và có 9/10 ấp thoát khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, vượt chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025…

Năm 2024, kế hoạch tiếp tục đề ra các chỉ tiêu để thực hiện 9/10 dự án (do tỉnh không thực hiện dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết), với tổng mức vốn để thực hiện chương trình là trên 260,3 tỷ đồng, cụ thể:    

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Mục tiêu là sẽ hỗ trợ cho 25 hộ về đất ở; 319 hộ về nhà ở; chuyển đổi nghề cho 203 hộ; nước sinh hoạt phân tán cho 175 hộ; tiếp tục xây dựng 3 công trình nước tập trung (huyện Trà Cú); giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số 0,5% theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ 1 dự án trồng cây dược liệu quý; hỗ trợ xây dựng mô hình khởi nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập cho hơn 60% hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo dân tộc Kinh, cận nghèo ở ấp đặc biệt khó khăn.

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc. Xây dựng mới 25 công trình, 3 công trình chuyển tiếp; duy tu, bảo dưỡng 14 công trình; cải tạo nâng cấp 2 công trình chợ ở huyện Cầu Ngang và Cầu Kè.

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo mở rộng 8 trường phổ thông dân tộc nội trú; mua sắm trang thiết bị chuyển đổi số; đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú; tổ chức 68 lớp nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình.

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch. Tỉnh sẽ tổ chức 1 cuộc khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS; tổ chức 2 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một; xây dựng 3 mô hình văn hóa truyền thống các DTTS; hỗ trợ hoạt động cho 6 đội văn nghệ truyền thống tại các ấp vùng đồng bào DTTS; đầu tư xây dựng 8 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS…

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Tiếp tục hỗ trợ đào tạo 11 bác sĩ chuyên khoa I và 15 cử nhân điều dưỡng cho Trung tâm y tế cấp huyện; tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề chính sách pháp luật về dân số và tập huấn các lớp kiến thức sàng lọc trước sinh, sơ sinh, kỹ năng tuyên truyền về dân số; chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em, tối thiểu 95% phụ nữ có thai được phổ biến kiến thức, khám thai định kỳ… Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể gầy còm dưới 2%, thể nhẹ cân dưới 5%, thể thấp còi dưới 7%.

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Tỉnh sẽ thực hiện 4 nội dung với 15 hoạt động như tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực vận hành và quản lý tổ nhóm, quản lý hành chính, tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập và vận hành thí điểm 50 tổ tiết kiệm vốn vay ấp, khóm; hỗ trợ 6 mô hình sinh kế do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ và 2 mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế, hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người…

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Sẽ tổ chức 19 cuộc hội thi tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; duy trì 4 mô hình tại các xã vùng đồng bào DTTS.

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS. Tỉnh sẽ kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. Tỉnh sẽ tổ chức 17 cuộc thi tuyên truyền trong đồng bào DTTS; xây dựng 8 phóng sự, 10 kỳ chuyên trang, chuyên mục đặc thù bằng tiếng Khmer; hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho người có uy tín; biên soạn, cung cấp trên 1.600 cuốn tài liệu pháp luật truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý và xây dựng 1 chương trình về trợ giúp pháp lý cho người DTTS phủ sóng toàn tỉnh…

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image