Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 11057
Ngày 06/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.  

Cảnh sát giao thông Công an huyện Trà Cú xử lý người vi phạm

khi tham gia giao thông (ảnh: Đạt Nhân)

 Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể như kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật khác về ANTT;

Đến cuối năm 2022, có 85/85 xã đạt tiêu chí quốc phòng - an ninh về xã nông thôn mới; có 37/85 xã đạt tiêu chí quốc phòng - an ninh về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững; có 6/7 đơn vị hành chính cấp huyện đạt tiêu chí Hệ thống chính trị - An ninh, trật tự - Hành chính công về huyện nông thôn mới.

Đến năm 2023, có 43/85 xã đạt tiêu chí quốc phòng - an ninh về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững; có thêm 01 huyện (nâng tổng số có 7/7 huyện) đạt tiêu chí Hệ thống chính trị - An ninh, trật tự - Hành chính công về huyện nông thôn mới; có 1/7 đơn vị hành chính cấp huyện đạt tiêu chí An ninh, trật tự - Hành chính công về huyện nông thôn mới nâng cao.

Đến năm 2024, có 51/85 xã đạt tiêu chí quốc phòng - an ninh về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững; có thêm 01 đơn vị hành chính cấp huyện đạt tiêu chí An ninh, trật tự - Hành chính công về huyện nông thôn mới nâng cao (nâng tổng số 2/7 huyện, đạt 28,57%).

Và đến năm 2025, có 60/85 xã đạt tiêu chí quốc phòng - an ninh về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững; có thêm 01 đơn vị hành chính cấp huyện đạt tiêu chí An ninh, trật tự - Hành chính công về huyện nông thôn mới nâng cao (nâng tổng số 3/7 huyện, đạt 42,85%).

Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image