Quyết tâm cải thiện điểm số PCI, tiếp tục nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất
Lượt xem: 9529
Năm 2022, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Trà Vinh đạt 66,06 điểm, xếp hạng 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 25 hạng so với năm 2021. Để tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao chỉ số PCI năm 2023 và những năm tiếp theo, ngày 27/6, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND đề ra nhiều mục tiêu và giải pháp phấn đấu. 
 

 

Ngày 14/6/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị phân tích kết quả Chỉ số PCI năm 2022
và đề ra những định hướng cho năm 2023

Theo kết quả PCI năm 2022, tỉnh Trà Vinh có 4 chỉ số thành phần tăng mạnh nhất là Chỉ số Tính minh bạch (tăng 28 hạng, 0,71 điểm), Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng (tăng 24 hạng và tăng 0,04 điểm), Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (tăng 21 hạng, 0,04 điểm), Chỉ số Tính năng động (tăng 21 hạng, 0,24 điểm).

Năm 2023, Trà Vinh phấn đấu đạt trên 66 điểm và tăng ít nhất 1 hạng so với năm 2022. Trong đó, duy trì không để giảm hạng Chỉ số Gia nhập thị trường (trọng số 5%), giữ vững thứ hạng 2/63 tỉnh, thành phố cả nước ở chỉ số này.

Ngoài ra, tỉnh phấn đấu cải thiện điểm số và nâng hạng ở 9 chỉ số thành phần còn lại. Ở nhóm chỉ số thành phần có trọng số 15%, chỉ số Chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh đặt mục tiêu tăng từ 5 hạng trở lên, đạt thứ hạng 30. Chỉ số Chi phí không chính thức, tỉnh phấn đấu tăng từ 5 hạng trở lên, xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh tăng từ 5 hạng trở lên và đạt thứ hạng 19 cả nước.

Nhóm chỉ số thành phần có trọng số 10% bao gồm: Chỉ số Đào tạo lao động, tỉnh phấn đấu tăng 20 hạng trở lên và xếp hạng 38 cả nước. Tăng từ 5 hạng trở lên và đạt hạng 27 cả nước ở chỉ số Cạnh tranh bình đẳng. Chỉ số Tiếp cận đất đai, mục tiêu của tỉnh là tăng từ 10 hạng trở lên, đạt thứ hạng 11/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng từ 20 hạng trở lên và xếp hạng 27 cả nước.

Đối với nhóm chỉ số thành phần có trọng số 5%, Trà Vinh đặt mục tiêu tăng từ 5 hạng trở lên và đạt thứ hạng 29 ở chỉ số Chi phí thời gian; tăng từ 5 hạng trở lên và xếp hạng 9 cả nước ở chỉ số Tính minh bạch.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và chịu trách nhiệm chính xây dựng kế hoạch đối với từng chỉ số thành phần, đồng thời rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp đối với 10 chỉ số thành phần của PCI.

Ngoài ra, các đơn vị phải quán triệt nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm khắc phục, cải thiện môi trường kinh doanh. Từng cơ quan đưa nhiệm vụ tham mưu công tác cải thiện Chỉ số PCI là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thực thi công vụ và xem xét đề xuất thi đua, khen thưởng hằng năm.

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image