Rà soát, xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện
Lượt xem: 11493
  Ngày 9/1, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc rà soát, xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện. 

 

Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy tại khu vực chợ Trà Vinh tháng 10/2022 (Ảnh: Hồ Giang)

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy, sự cố, tai nạn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do công tác xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ chưa thường xuyên, liên tục, các tình huống diễn tập còn mang tính hình thức, chưa bám sát thực tế, chưa tính toán đến việc huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức tại địa phương tham gia phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trước tình hình trên, để nâng cao hiệu quả ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phối hợp lực lượng Công an xây dựng và phê duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện trên địa bàn quản lý.

Nguyên Chương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image