Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 11996
Ngày 15/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ Đại học Trà Vinh với pháp luật lần thứ IX” (Ảnh: Quốc Bình)

 Chương trình nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật. Đồng thời, xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) vào kế hoạch năm học, khóa học; xây dựng nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; triển khai số hóa bài giảng điện tử của môn học pháp luật, số hóa các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, PBGDPL; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, tủ sách pháp luật điện tử, các phần mềm chuyên dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu.

Một số giải pháp sẽ được thực hiện là thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, học tập thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng gắn với thực tiễn cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả (ví dụ: Tổ chức “Ngày pháp luật”; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật giỏi,…); tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tuyên truyền, PBGDPL.

                                                                                    Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image