Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT
Lượt xem: 8792
0:00 / 0:00

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành Công văn số 672/UBND-NC ngày 7/2/2024 gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT).

anh tin bai

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra phát hiện nhiều “con nghiện” tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Càng Long (Ảnh: Phạm Hơn)

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT được các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm, thực hiện tốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện về ANTT lợi dụng ngành, nghề kinh doanh để hoạt động núp bóng, lách luật, biến tướng, gây phức tạp tình hình ANTT và bức xúc trong Nhân dân.

Để chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng ngành, nghề kinh doanh hoạt động núp bóng, biến tướng, lách luật vi phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương:

Một là, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí theo chức năng, thẩm quyền được giao. Kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để đề xuất giải pháp khắc phục, nhất là việc ban hành các văn bản hướng dẫn, tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển và quản lý các loại hình dịch vụ.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để chủ các cơ sở kinh doanh đều nắm rõ quy định, thực hiện đúng pháp luật và nâng cao trách nhiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng trong thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách nhằm phòng, chống có hiệu quả các hành vi lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí để tổ chức các hoạt động không lành mạnh.

Bốn là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở trong việc quản lý các hoạt động văn hoá công cộng. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh của những cơ sở không chấp hành đúng quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động.

Năm là, UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan và UBND cấp xã tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với cơ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn quản lý theo đúng quy định, kiên quyết không để các trường hợp lợi dụng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT núp bóng, lách luật, biến tướng hoạt động trên địa bàn.

Nguyên Chương