Trà Vinh hướng đến phát triển lâm nghiệp bền vững
Lượt xem: 9306
Thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2023 – 2025, UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành kế hoạch với nhiều mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.
 

 

Rừng ngập mặn tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

Một số mục tiêu nổi bật mà tỉnh đặt ra tại kế hoạch là: tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp bình quân đạt 2,5%/năm.

Giai đoạn 2023 - 2025, sẽ trồng mới 656 ha rừng (rừng sản xuất 353 ha, rừng phòng hộ 303 ha), nâng tổng số diện tích rừng toàn tỉnh đạt 10.097 ha vào năm 2025.

Tạo việc làm cho 250 lao động thông qua các hoạt động, dịch vụ trong lĩnh vực lâm nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Quản lý, bảo vệ tốt 9.538,74 ha rừng hiện có; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đối với 420 ha rừng Phi lao, không để xảy ra cháy rừng; trồng 1.386.210 cây xanh; tỷ lệ độ che phủ rừng tăng 0,044%/năm và đạt độ che phủ rừng 4,2% vào năm 2025.

Thành lập khu bảo vệ cảnh quan hệ sinh thái rừng ngập mặn Cồn Nạng, huyện Cầu Ngang, góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái rừng. Tiếp tục triển khai trồng, phục hồi và bảo tồn loài Gõ Nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các biện pháp lâm sinh góp phần nâng chất lượng và tác dụng phòng hộ của rừng.

Phát triển lâm nghiệp bền vững, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội và góp phần tham gia đảm bảo an ninh, quốc phòng, đặc biệt là khu vực biên giới biển.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung nhiều giải pháp để bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng; phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng; quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đối với rừng sản xuất là rừng trồng; tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp, lâm sản được tiêu thụ, khai thác gỗ từ rừng trồng; phát triển dịch vụ môi trường rừng…

 Trà Vinh hiện có 9.538,74 ha rừng. Tỉnh sẽ tăng cường quản lý, bảo vệ tốt rừng hiện có, phấn đấu đến năm 2025, có 80% diện tích rừng được giao cho chủ rừng quản lý.

Ngoài ra, sẽ áp dụng biện pháp lâm sinh làm giàu rừng (tỉa thưa rừng và trồng bổ sung), phấn đấu đến năm 2025, tổng trữ lượng rừng toàn tỉnh đạt 0,83 triệu m3, tăng 0,16% trữ lượng rừng so với năm 2022.

Áp dụng biện pháp kỹ thuật nâng chất lượng rừng, chú trọng trồng bổ sung các loài cây có giá trị kinh tế cao (cây họ Đước), góp phần nâng chất lượng, tác dụng phòng hộ, đồng thời góp phần nâng mức đa dạng sinh học và giá trị rừng. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên được nâng chất lượng đạt 30% so với tổng diện tích rừng tự nhiên của tỉnh

Tập trung triển khai các kế hoạch, dự án trồng rừng giai đoạn 2023 - 2025: Dự án Đầu tư trồng rừng phòng hộ ven biển ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 (trồng mới 148 ha). Dự án Khôi phục và Quản lý bền vững rừng ven biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (trồng mới 350 ha). Kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 (trồng mới 118 ha). Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025 (trồng mới 40 ha).

Phương An

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image