Trà Vinh tăng cường tiết kiệm điện vào mùa khô năm 2023
Lượt xem: 9586
Ngày 26/5, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong mùa khô và năm 2023.
 

 

Nhân viên Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học năm học 2022 (Ảnh: Lê Minh Triển)

Thời gian triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiện điện kể từ ngày 26/5 đến ngày 30/6.

Để đẩy mạnh tiết kiệm điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng, trường học, trung tâm đào tạo, trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ: điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26oC trở lên; mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc; tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22 giờ; tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ đơn vị phân phối và bán lẻ điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện; khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện phục vụ cho tiêu dùng, thương mại, dịch vụ.

Đối với cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất: Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22 giờ; tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ đơn vị phân phối và bán lẻ điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện; khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện phục vụ cho sản xuất.

Đối với các hệ thống chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí: Điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay; giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít; tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ.

Đối với các hộ gia đình: Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng; sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 260C trở lên; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công ty Điện lực Trà Vinh, Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (đơn vị phân phối và bán lẻ điện): Xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong mùa khô và cả năm 2023; thường xuyên kiểm tra, báo cáo các nội dung vướng mắc, khó khăn về Sở Công Thương để kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo; thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện, ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân; hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp, người dân trong việc triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tiết kiệm điện.

Sở Công Thương chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, giảm công suất sử dụng vào giờ cao điểm.

Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh phối hợp với Công ty Điện lực Trà Vinh xây dựng, viết bài, phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh về tiết kiệm điện với thời lượng thích hợp bằng các hình thức video clip, phóng sự các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức, phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng dân cư, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện theo nội dung Công văn; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả tiết kiệm điện gửi về Sở Công Thương để tổng hợp.

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image