Vận động hộ gia đình tự trang bị 1 bình chữa cháy
Lượt xem: 10065
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2523/UBND-NC ngày 15/6/2023.

 

Lực lượng, phương tiện tham gia Diễn tập tổ chức hợp luyện lần thứ I tại thành phố Trà Vinh (Ảnh: Mộng Tuyền)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng, phát động phong trào “Mỗi gia đình tự trang bị 1 bình chữa cháy”, trong đó, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang gương mẫu tham gia phong trào và thực hiện tuyên truyền, vận động người thân, hộ gia đình nơi cư trú tích cực tham gia phong trào.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông để vận động hộ gia đình tự trang bị 1 bình chữa cháy, tham gia Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC), điểm chữa cháy công cộng nhằm phục vụ công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại khu dân cư, hộ gia đình.

Huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa để mua sắm, trang bị phương tiện PCCC; trong đó, ưu tiên cho hoạt động tổ chức trao tặng bình chữa cháy cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn xã hội hóa để bảo đảm phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH trong khu dân cư hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường vận động hộ gia đình tích cực tham gia phong trào “Mỗi gia đình tự trang bị 1 bình chữa cháy”; thành lập Tổ liên gia an toàn về PCCC, điểm chữa cháy công cộng tại các địa điểm đủ điều kiện theo hướng dẫn của Công an tỉnh; tổ chức tập huấn, huấn luyện chữa cháy, CNCH cho Tổ liên gia an toàn PCCC; vận động, hướng dẫn hộ gia đình chưa có lối ra thoát nạn tạo điều kiện để mở lối ra thoát nạn, để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Công an tỉnh tiếp tục hướng dẫn việc củng cố, xây dựng lực lượng dân phòng, xây dựng các mô hình an toàn về PCCC tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Bên cạnh đó, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, tập huấn kỹ năng an toàn về PCCC và CNCH cho quần chúng Nhân dân, nhất là đối với chủ hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, người đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu đến hết năm 2023 mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người được tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và CNCH.

Nguyên Chương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image