Công bố kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 422
0:00 / 0:00

Sáng ngày 2/4, Chỉ số PAPI năm 2023 được công bố. Theo đó, Chỉ số PAPI của tỉnh Trà Vinh đạt 40,1433 điểm, thấp hơn 0,5739 điểm so với năm 2022, tính theo số điểm đạt được thì tỉnh Trà Vinh có vị trí thứ 54/61 tỉnh, thành phố (do Quảng Ninh và Bình Dương khuyết dữ liệu nên không có công bố điểm), xếp thứ 11/13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (trước tỉnh Cà Mau và Tiền Giang). 

anh tin bai

Tỉnh có điểm số cao nhất là Thừa Thiên - Huế với 46,0415 điểm. Tỉnh có số điểm thấp nhất là Đắk Nông với 38,9711 điểm.

Năm 2023, tỉnh Trà Vinh đạt 40,1433 điểm. Chỉ số nội dung đạt cao nhất là  Cung cấp dịch vụ công, đạt 7,81 điểm. Chỉ số nội dung đạt điểm thấp nhất là Quản trị điện tử, đạt 2,56 điểm.

Trên cơ sở Chỉ số PAPI đã được công bố, Sở Nội vụ (Cơ quan phụ trách công tác cải cách hành chính và các chỉ số liên quan gồm: Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS) sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành xây dựng báo cáo phân tích chỉ số và đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao Chỉ số PAPI trong thời gian tới.

Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Đây là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn.

Chỉ số PAPI là kết quả tổng hợp của 8 chỉ số lĩnh vực nội dung và 29 chỉ số nội dung thành phần. Qua đó, các cấp chính quyền có được thông tin về mức điểm của địa phương mình trong năm qua, so sánh với địa phương đạt điểm cao nhất, và so sánh với chính địa phương mình qua các năm. Từ việc so sánh đó, các địa phương có kinh nghiệm tốt để học hỏi hoặc tìm biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân với hiệu quả quản trị và hành chính công ở địa phương mình.

Kể từ năm 2009 đến nay, Chỉ số PAPI đã lắng nghe ý kiến của 197.779 người dân thuộc mọi tầng lớp dân cư, mọi ngành nghề trong xã hội trên toàn bộ 63 tỉnh/thành phố.

Chỉ số PAPI 2023 được tổng hợp từ phỏng vấn trực tiếp 19.536 người dân có hộ khẩu thường trú ở các địa phương trên phạm vi toàn quốc về trải nghiệm của họ khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương và sử dụng dịch vụ công.

            Truyền Nguyễn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image