TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 4108
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3529/UBND-KGVX 17/07/2024 V/v đánh giá kết quả thực hiện Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
3523/UBND-NN 17/07/2024 V/v thực hiện quy định ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
3520/UBND-THNV 17/07/2024 V/v thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
3508/UBND-NN 17/07/2024 V/v thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
3513/UBND-CNXD 17/07/2024 V/v thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 1
Tải về 0
3510/UBND-KGVX 17/07/2024 V/v rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội
Lượt xem: 1
Tải về 1
3512/UBND-CNXD 17/07/2024 V/v sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu đắp nền đường
Lượt xem: 1
Tải về 3
3525/UBND-CNXD 17/07/2024 V/v tình hình, tiến độ chuẩn bị các dự án Mekong DPO và các dự án cầu có liên quan
Lượt xem: 4
Tải về 0
3515/UBND-KT 17/07/2024 V/v khảo sát, thu thập dữ liệu, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió tại tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 5
Tải về 1
3505/UBND-THNV 17/07/2024 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-BKHĐT ngày 10/7/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Lượt xem: 3
Tải về 0
1198/QĐ-UBND 16/07/2024 Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 258/QĐ.UBT ngày 28 tháng 8 năm 1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 2
Tải về 0
1200/QĐ-UBND 16/07/2024 Quyết định về việc giao 4.067,7m2 đất, tọa lạc tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành để tiếp tục sử dụng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành
Lượt xem: 5
Tải về 0
1199/QĐ-UBND 16/07/2024 Quyết định về việc thu hồi 4.067,7m2 đất, tọa lạc tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành do không còn nhu cầu sử dụng
Lượt xem: 5
Tải về 0
3502/UBND-THNV 16/07/2024 V/v chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề - HĐND tỉnh khóa X
Lượt xem: 5
Tải về 4
3501/UBND-THNV 16/07/2024 V/v xử lý nội dung đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thị ủy Duyên Hải
Lượt xem: 4
Tải về 1
3498/UBND-NC 16/07/2024 V/v nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia tỉnh năm 2025
Lượt xem: 3
Tải về 0
3496/UBND-KT 16/07/2024 V/v hỗ trợ Chương trình Chợ phiên OCOP cùng TikTok tại Festival 100 năm Dừa sáp Trà Vinh
Lượt xem: 3
Tải về 0
3495/UBND-KT 16/07/2024 V/v xuất Quỹ An sinh xã hội tỉnh
Lượt xem: 3
Tải về 1
3493/UBND-NN 16/07/2024 V/v kiểm tra, đề xuất xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh tại Báo cáo 484/BC-UBND
Lượt xem: 3
Tải về 1
3491/UBND-THNV 16/07/2024 V/v đánh giá tác động TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 3
Tải về 1
12345678910...