TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 3790
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2564/UBND-KGVX 27/05/2024 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Lượt xem: 3
Tải về 0
2566/UBND-KT 27/05/2024 V/v tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Tây Nguyên - Kon Tum 2024
Lượt xem: 4
Tải về 0
2518/UBND-KGVX 24/05/2024 V/v tăng cường phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, GDNN năm 2024
Lượt xem: 3
Tải về 0
2545/UBND-KT 24/05/2024 V/v phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ
Lượt xem: 6
Tải về 0
898/QĐ-UBND 24/05/2024 Quyết định Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
Lượt xem: 9
Tải về 1
2517/UBND-KGVX 24/05/2024 V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2024 và tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
Lượt xem: 17
Tải về 0
2510/UBND-NN 23/05/2024 V/v tham gia Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 tại tỉnh Kiên Giang
Lượt xem: 15
Tải về 1
2503/UBND-KT 23/05/2024 V/v tham gia Hội chợ Công nghiệp, Thương mại vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về 0
2501/UBND-CNXD 23/05/2024 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Lượt xem: 24
Tải về 3
85/tb-vp 22/05/2024 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 4
Tải về 0
871/QĐ-UBND 22/05/2024 Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 18
Tải về 1
2480/UBND-KGVX 22/05/2024 V/v thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 17
Tải về 0
2472/UBND-NC 22/05/2024 V/v nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Lượt xem: 17
Tải về 0
2471/UBND-NC 22/05/2024 V/v thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về xử lý các trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ không có giá trị pháp lý
Lượt xem: 20
Tải về 2
2463/UBND-KT 22/05/2024 V/v thực hiện Thông báo số 231/TB-VPCP ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 28
Tải về 3
2443/UBND-KGVX 21/05/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 16
Tải về 0
2455/UBND-CNXD 21/05/2024 V/v thực hiện Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 34
Tải về 2
862/QĐ-UBND 20/05/2024 Quyết định Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 22
Tải về 0
2434/UBND-KGVX 20/05/2024 V/v tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và các sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 28
Tải về 1
2429/UBND-KT 20/05/2024 V/v phổ biến Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ
Lượt xem: 21
Tải về 2
12345678910...