TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 87
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Lượt xem: 170
Tải về 0
58/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022
Lượt xem: 172
Tải về 1
57/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 – HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước
Lượt xem: 147
Tải về 0
56/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 202
Tải về 0
55/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Sửa đổi Mục III, Mục IV Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 221
Tải về 0
54/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc thông qua các quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của một số xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 164
Tải về 1
53/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 218
Tải về 1
52/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 197
Tải về 0
51/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 186
Tải về 2
50/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2030
Lượt xem: 463
Tải về 1
49/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 518
Tải về 2
48/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 291
Tải về 1
47/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 392
Tải về 3
46/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 492
Tải về 6
45/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách; phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024
Lượt xem: 522
Tải về 5
44/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023
Lượt xem: 285
Tải về 2
43/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022
Lượt xem: 423
Tải về 1
42/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 216
Tải về 2
41/NQ-HĐND 06/12/2023 Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 590
Tải về 0
40/NQ-HĐND 06/12/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
Lượt xem: 477
Tải về 1
12345