TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 3670
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1830/UBND-NN 17/04/2024 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2495/BNN-KL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 2
Tải về 0
1829/UBND-NN 17/04/2024 V/v thực hiện Nghị định số 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 2
Tải về 0
1819/UBND-THNV 17/04/2024 V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa X
Lượt xem: 3
Tải về 1
1813/UBND-NN 17/04/2024 V/v tăng cường quản lý bãi chứa bùn, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 3
Tải về 0
631/QĐ-UBND 16/04/2024 Quyết định Về việc công nhận xã Đức Mỹ, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2023 (Giai đoạn 2021 - 2025)
Lượt xem: 4
Tải về 0
626/QĐ-UBND 16/04/2024 Quyết định Về việc công nhận xã An Trường A, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (Giai đoạn 2021 - 2025)
Lượt xem: 4
Tải về 0
630/QĐ-UBND 16/04/2024 Quyết định Về việc công nhận xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2023 (Giai đoạn 2021 - 2025)
Lượt xem: 4
Tải về 0
629/QĐ-UBND 16/04/2024 Quyết định Về việc công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (Giai đoạn 2021 - 2025)
Lượt xem: 4
Tải về 0
628/QĐ-UBND 16/04/2024 Quyết định Về việc công nhận xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (Giai đoạn 2021 - 2025)
Lượt xem: 4
Tải về 0
627/QĐ-UBND 16/04/2024 Quyết định Về việc công nhận xã Tân An, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (Giai đoạn 2021 - 2025)
Lượt xem: 4
Tải về 0
1779/UBND-THNV 16/04/2024 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh
Lượt xem: 3
Tải về 0
1771/UBND-NN 16/04/2024 V/v triển khai thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 12
Tải về 10
1770/UBND-NN 16/04/2024 V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia
Lượt xem: 10
Tải về 1
1769/UBND-KT 16/04/2024 V/v thực hiện Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 9
Tải về 0
1759/UBND-KGVX 15/04/2024 V/v thực hiện Thông báo số 157/TB-VPCP ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 10
Tải về 2
1750/UBND-CNXD 15/04/2024 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024
Lượt xem: 21
Tải về 1
1748/UBND-CNXD 15/04/2024 V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 10/4/2024 của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 15
Tải về 1
1741/UBND-THNV 15/04/2024 V/v thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười bảy sơ kết tình hình công tác quý I, xây dựng chương trình công tác quý II/2024 của Tỉnh ủy
Lượt xem: 20
Tải về 4
1740/UBND-CNXD 15/04/2024 V/v thực hiện Thông tư số 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Lượt xem: 20
Tải về 1
05/CT-UBND 12/04/2024 Chỉ thị Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 3
Tải về 0
12345678910...