TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 465
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/KH-UBND 12/04/2024 Kế hoạch hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 0
33/KH-UBND 12/04/2024 Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
Lượt xem: 9
Tải về 0
31/KH-UBND 10/04/2024 Kế hoạch đi thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia
Lượt xem: 18
Tải về 0
30/KH-UBND 08/04/2024 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 20
Tải về 0
27/KH_UBND 03/04/2024 Kế hoạch thực hiện chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 13
Tải về 0
29/KH-UBND 03/04/2024 Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về 0
28/KH-UBND 03/04/2024 Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 17
Tải về 0
26/KH-UBND 02/04/2024 Kế hoạch tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 19
Tải về 0
25/KH-UBND 27/03/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 30
Tải về 0
470/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 26
Tải về 0
23/KH-UBND 20/03/2024 Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 26
Tải về 0
22/KH-UBND 18/03/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 36
Tải về 0
21/KH-UBND 18/03/2024 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"
Lượt xem: 27
Tải về 1
20/KH-UBND 12/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 43
Tải về 0
18/KH-UBND 07/03/2024 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 42
Tải về 0
17/KH-UBND 05/03/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 47
Tải về 0
258/QĐ-UBND 04/03/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 44
Tải về 0
16/KH-UBND 04/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 41
Tải về 0
15/KH-UBND 04/03/2024 Kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 54
Tải về 1
14/KH-UBND 29/02/2024 Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 1
12345678910...