TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1809/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 506
Tải về 5
968/QĐ-UBND 23/06/2023 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Long Đức, thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 413
Tải về 9
1882/QĐ-UBND 21/09/2022 Về việc thành lập Cụm công nghiệp An Phú Tân, huyện Cầu Kè
Lượt xem: 465
Tải về 1
06/NQ-HĐND 10/06/2022 Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040
Lượt xem: 380
Tải về 4
560/QĐ-UBND 17/03/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Long Đức, thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 405
Tải về 1
560/QĐ-UBND 17/03/2022 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Long Đức, thị xã Trà Vinh (nay là Thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 477
Tải về 0
1465/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh
Lượt xem: 413
Tải về 3
1312/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng khu du lịch sinh thái tại Nông trường 22/12 xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 535
Tải về 2
653/QĐ-UBND 02/04/2021 Về việc thành lập Khu công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 454
Tải về 5
684/QĐ-UBND 31/03/2021 Về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu cảng cá Láng Chim (phần diện tích đất trong hàng rào Cảng cá) tỷ lệ 1/500
Lượt xem: 416
Tải về 2
3506/QĐ-UBND 19/10/2020 Quyết định về việc điều chỉnh rút khỏi quy hoạch Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát (50ha) và bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Hòa Ân (50ha), huyện Cầu kè vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
Lượt xem: 443
Tải về 1
1923/QĐ-UBND 16/10/2020 Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu cảng cá Láng Chim (phần diện tích đất trong hàng rào Cảng cá) tỷ lệ 1/500
Lượt xem: 401
Tải về 1
49/QĐ-UBND 23/04/2020 Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành (tỷ lệ 1/500), quy mô diện tích 21,12 ha
Lượt xem: 470
Tải về 1
754/QĐ-TTg 18/06/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030
Lượt xem: 388
Tải về 5
754/QĐ-TTg 18/06/2019 Quyết định số: 754/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030
Lượt xem: 420
Tải về 3
723/QĐ-UBND 03/05/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030
Lượt xem: 377
Tải về 3
2354/QĐ-UBND 27/11/2018 Quyết định số: 2354/QĐ-UBND về việc bổ sung cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
Lượt xem: 471
Tải về 1
2434/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 380
Tải về 4
2433/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 435
Tải về 1
2129/QĐ-UBND 08/11/2017 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030
Lượt xem: 480
Tải về 5
12