TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị định số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 379
Tải về 0
94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Nghị định số: 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống câu trồng và canh tác
Lượt xem: 383
Tải về 0
86/2019/TT-BTC 03/12/2019 Thông tư số: 86/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thêu, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý
Lượt xem: 435
Tải về 0
23/2019/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định số: 23/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 424
Tải về 0
22/2019/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định số: 22/2019/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 406
Tải về 4
74/2019/NĐ-CP 23/09/2019 Nghị định số: 74/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Lượt xem: 387
Tải về 0
17/2019/TT-BCT 19/09/2019 Thông tư số: 17/2019/TT-BCT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem: 402
Tải về 0
15/2019/TT-BTNMT 11/09/2019 Thông tư số: 15/2019/TT-BTNMT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
Lượt xem: 425
Tải về 0
18/2019/QĐ-UBND 10/09/2019 Quyết định số: 18/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 419
Tải về 0
19/2019/QĐ-UBND 10/09/2019 Quyết định số: 19/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 388
Tải về 0
27/2019/QĐ-TTg 09/09/2019 Quyết định số: 27/2019/QĐ-TTg về Tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020
Lượt xem: 372
Tải về 0
73/2019/NĐ-CP 05/09/2019 Nghị định số: 73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Lượt xem: 361
Tải về 0
17/2019/QĐ-UBND 04/09/2019 Quyết định số: 17/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định "một cửa liên thông" giữa các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Trà Vinh trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 377
Tải về 0
71/2019/NĐ-CP 30/08/2019 Nghị định số: 71/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
Lượt xem: 421
Tải về 0
16/2019/QĐ-UBND 28/08/2019 Quyết định số: 16/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ 05/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 412
Tải về 0
70/2019/NĐ-CP 23/08/2019 Nghị định số: 70/2019/NĐ-CP Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Lượt xem: 399
Tải về 0
14/2019/TT-BTNMT 16/08/2019 Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500, 1:1000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000
Lượt xem: 397
Tải về 0
69/2019/NĐ-CP 15/08/2019 Nghị định số: 69/2019/NĐ-CP Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
Lượt xem: 362
Tải về 0
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Nghị định số: 63/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Lượt xem: 400
Tải về 0
28/2019/TT-BTC 21/05/2019 Thông tư số: 28/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Lượt xem: 408
Tải về 0
12