Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định Ban hành quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt để luân chuyển trong cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Địa chỉ: số 109, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.384032.

Tập tin tải về:
qddt co che quay vong dang tai.pdf