Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh (Khóa VIII – Kỳ họp thứ 19) Phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 226 đường Trần Phú, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Email: qlhdxd.soxd@travinh.gov.vn.