Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 16, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3855899.

- Email: btdkt@travinh.gov.vn.