Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo báo cáo và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Địa chỉ: Số 109, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3840322.