Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3862369