Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm học 2024-2025

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 14, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn.

- Hệ thống iOffice.