Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2024/QĐ-TTg 05/04/2024 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ Tải về
05/2024/QĐ-TTg 26/03/2024 Quyết định Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân Tải về
04/2024/QĐ-TTg 22/03/2024 Quyết định Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện Tải về
03/2024/QĐ-TTg 07/03/2024 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận , công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
33/2023/QĐ-TTg 29/12/2023 Quyết định Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư Tải về
29/2023/QĐ-TTg 19/12/2023 Quyết định Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên Tải về
25/2023/QĐ-TTg 03/10/2023 Quyết định Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 Tải về
22/2023/QĐ-TTg 17/08/2023 Quyết định Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù Tải về
13/2023/QĐ-TTg 22/05/2023 Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất Tải về