Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/2024/TT-BGTVT 10/06/2024 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển Tải về
20/2024/TT-BGTVT 03/06/2024 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy Tải về
19/2024/TT-BGTVT 03/06/2024 Thông tư Ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô Tải về
18/2024/TT-BGTVT 31/05/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ Tải về
16/2024/TT-BGTVT 30/05/2024 Thông tư Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ Tải về
17/2024/TT-BGTVT 30/05/2024 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải Tải về
14/2024/TT-BGTVT 29/05/2024 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu Tải về
15/2024/TT-BGTVT 29/05/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay Tải về
13/2024/TT-BGTVT 15/05/2024 Thông tư Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không Tải về
12/2024/TT-BGTVT 15/05/2024 Thông tư Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam Tải về
123