Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2024/TT-BGTVT 04/04/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt Tải về
06/2024/TT-BGTVT 31/03/2024 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ Tải về
05/2024/TT-BGTVT 31/03/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái Tải về
07/2024/TT-BGTVT 31/03/2024 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Tải về
47/2023/TT-BGTVT 31/12/2023 Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng Tải về
43/2023/TT-BGTVT 29/12/2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 và Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm Tải về
39/2023/TT-BGTVT 25/12/2023 Thông tư Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam Tải về
38/2023/TT-BGTVT 18/12/2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Tải về