Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2024/TT-BKHCN 28/03/2024 Thông tư Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Tải về
01/2024/TT-BKHCN 18/01/2024 Thông tư Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường Tải về
24/2023/TT-BKHCN 29/12/2023 Thông tư Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về
25/2023/TT-BKHCN 29/12/2023 Thông tư Quy định quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 Tải về
23/2023/TT-BKHCN 30/11/2023 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp Tải về
21/2023/TT-BKHCN 21/11/2023 Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ Tải về
20/2023/TT-BKHCN 12/10/2023 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Tải về
19/2023/TT-BKHCN 20/09/2023 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Tải về