Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 04/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2014
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về đất đai
Người ký duyệt Trần Hồng Hà
Tài liệu đính kèm Tải về