Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 31/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 17/05/2021
Ngày hiệu lực 02/07/2021
Trích yếu nội dung Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về quản lý thuế
Người ký duyệt Hồ Đức Phớc
Tài liệu đính kèm Tải về