Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 33/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 17/05/2021
Ngày hiệu lực 05/07/2021
Trích yếu nội dung Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về quản lý thuế
Người ký duyệt Vũ Thị Mai
Tài liệu đính kèm Tải về