Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 28/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2019
Ngày hiệu lực 20/11/2019
Trích yếu nội dung Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các văn bản về quản lý thuế
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm Tải về