Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 04/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các văn bản về quản lý thuế
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm Tải về