Bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trường Bộ Tài chính
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 2018/TT-BTC
Ngày ban hành 09/10/2017
Ngày hiệu lực 09/10/2017
Trích yếu nội dung Bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trường Bộ Tài chính
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế trước bạ
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về