Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặt thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 04/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặt thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chế độ, chính sách
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về