Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 14/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 24/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chế độ, chính sách
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về