Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 121/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2010
Ngày hiệu lực 30/12/2010
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế trước bạ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm Tải về