Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019; Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 và Quyết đinh số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 16/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 24/07/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019; Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 và Quyết đinh số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các văn bản về đất đai
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm Tải về