Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 120/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2010
Ngày hiệu lực 30/12/2010
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế trước bạ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm Tải về