Nghị định quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 21/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 01/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị định quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chế độ, chính sách
Người ký duyệt Dương Thị Ngọc Thơ
Tài liệu đính kèm Tải về