Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 70 /2006/TT-BTC
Ngày ban hành 02/08/2006
Ngày hiệu lực 02/08/2006
Trích yếu nội dung Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế trước bạ
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về