Quyết định Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 27/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 07/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các văn bản về đất đai
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm Tải về